dimarts, 27 de novembre de 2012

NOMBRES DECIMALS

Us deixo una fitxa per a repassar els nombres decimals.

S'ha d'entregar el 4 de desembreDECIMALS / REPÀS
Nom i llinatges:
Data:
1.- Aproxima els nombres següents fins a les centèsimes:
a) 123,443 =                                                              b) 0,0312 =  
2.-  Arrodoneix els nombres següents a la unitat:
a) 76,841 =                                                    b) 512,39 =  
3.- Col·loca i efectua les següents operacions:
a) 703 – 42,25                                                b) 0,05 – 0,025
c) 752,07 – 25                                                d) 492,5 – 178,25
e) 0,7 + 0,01 + 0,015                                     f) 0,155 + 1555 + 2,6
4.- Calcula sense fer les operacions:
54,82 + 10 =                           54,82 - 10 =                            54,82 x 10 =
54,82 : 10 =                            54,82 x 100 =                         54,82 : 100 =
5.- Completa la taula següent:
Nombre decimal
Part entera
Part decimal
Es llegeix
31,42
31 unitats
42 centèsimes
31 unitats i 42 centèsimes

6 unitats
8 centèsimes

0,008
1 unitat
57 mil·lèsimes

59, 56.-  Divideix fins a les centèsimes:
a) 362 : 8                    b) 16 : 3                      c) 2631 : 24                           
7.- Divideix fins que la resta sigui zero:
a) 86 : 4           b) 50 : 8          c) 79 : 2         d) 117 : 12
8.- Efectua les multiplicacions següents:
a) 4,87 x 10,5         b) 138,2 x 0,0086        c) 3,215 x 5,08
9.- Calcula sense fer les operacions:
8,02 x 1.000 =                                    0,076 x 1.000 =
432,85 : 100 =                                    93,76 : 1.000 =
10.- Escriu  amb xifres els nombres decimals següents:
a) 12 unitats i 4 dècimes =
b) 1 unitat i 7 centèsimes  =
c) 5 unitats i 16 centèsimes =
d) 6 unitats i 54 mil·lèsimes =
11.- Escriu el signe  (< , >, = ) entre cada parell de nombres:
a) 0,04      0,4                b) 6,001    6,01               c)13,030     13,03           
d) 0,007    0,06             e) 3,40       3,4                 f) 32,50       32,05
g) 0,1        0,10             h) 7,81       7,9                  i) 0,015       0,14         
12.- Escriu el sumand que hi falta per completar la unitat:
a) 0,6  +      = 1                                              b) 0,2  +      = 1
c) 0,9  +      = 1                                              d) 0,5  +      = 1
13.- Calcula les següents divisions:
a) 48,23 : 15               b) 165,2 : 6                 c) 0,046 : 8     
d) 146,8 : 43               e) 4567 : 2,3                f) 9835 : 34,6     
g) 779 : 3,15               h) 43,45 : 4,5              j) 0,456 : 3,47
14.- Ordena de més petit a més gran els nombres següents:
5,10  -  0,51  -  5,01  -  50,1 -  0,0051 - 50,01
15.- Escriu de nou el següents nombres suprimint, si cal, els zeros innecessaris:
a) 100,5 =                                           b) 050,07 =                            
c)110,400 =                                        d) 0,009 =                             
e) 20,0030 =                                       f) 03,004 =                            
g) 1.000,60 =                                     h) 340,050 =   
16.- Problemes:
a) Per arribar al primer pis del col·legi s’han de pujar vint-i-nou esglaons. 
Si cada esglaó fa 15,3 cm. A quina alçada es troba el 1r. pis de l’escola.
b) 30 litres de benzina  m’han costat 23,48 €. Calcula el preu d’un litre de benzina. Expressa el resultat en euros i cèntims.
c) La nau que va aterrar a la lluna el 20 de juliol de 1969 feia 6,9 m d’alçada i constava de dues parts: el mòdul de comandament i la plataforma que es va quedar a la lluna. Si la plataforma feia 3,37 m. Calcula l’alçada del mòdul de comandament.

1 comentari:

  1. Hola Eva, aquesta pregunta no té res que veure amb els nombres decimals, pero no sabia on posarte-la. Te en recordes que jo tenia que fer un pitufo? Esque no se si tinc que fer també la "cuna". Tu que penses? Lorena.

    ResponElimina